»

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 – Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Thứ sáu - 06/05/2016 16:50
Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 
Hưng ttmt - Người duyệt: Hưng ttmt
 

Những ngày tháng Tám này, cả dân tộc ta đang hướng đến kỷ niệm cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và là ngày đã đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do.

67 năm đã qua, thế hệ những người viết lên trang sử hào hung thời kỳ đó giờ không còn nhiều để kể lại cho các thế hệ trẻ ngày nay về không khí của cuộc cách mạng đó. Vì vậy, qua những tư liệu lịch sử để chúng ta cùng ôn lại về những thời khắc lịch sử hào hùng của cuộc cách mạng, để thắng lợi và ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945 sẽ vẫn mãi được các thế hệ trẻ Việt Nam ghi nhớ và tiếp nối trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày này.

Đầu năm 1945 chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Đây là thời cơ, do đó ngày 12-3-1945 Ban thường vụ Trung Ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận:

Phong trào đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần đã diễn ra trong nhiều nơi ở vùng thượng du, trung du Bắc kỳ.

Ở Bắc Giang, quần chúng nổi dậy thành lập Ủy Ban dân tộc giải phóng. Đội du kích Bắc Giang được thành lập.

Ở Quảng Ngãi, khởi nghĩa nổ ra và đội du kích Ba Tơ được thành lập.

Ngày 15- 4-1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng hội nghị đã nhận định: “Tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng cần kíp khác. Tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây dựng căn cứ địa kháng Nhật, chuẩn bị tổng khởi nghĩa”

Hội nghị đã thống nhất lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân; quyết định thành lập bảy chiến khu trong cả nước…

Nhiều chiến khu được thành lập cả ba miền. Ở khu giải phóng chính quyền nhân dân được thành lập.

Ngày 4-6-1945 khu giải phóng chính thức được thành lập ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang…

Trong lúc phong trào đang phát triển mạnh mẽ thì nạn đói diễn ra nghiêm trọng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Đảng kịp thời đề ra khẩu hiệu “phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa:

Ngày 2-5-1945 Hồng quân Liên Xô tiêu diệt phát xít Đức, đến ngày 9-5-1945 phát xít Đức đầu hàng không điều kiện. Ở Châu Á, phát xít Nhật cũng đi gần đến chỗ thất bại hoàn toàn.

Trước sự phát triển hết sức nhanh chóng của tình hình, Trung ương quyết định họp Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào từ 13 đến 15-8-1945.

- Đêm 13-8-1945 Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa.

- Ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào đã tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa và 10 chính sách của Việt Minh, quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác định quốc kỳ, quốc ca và thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bao hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”(1)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta đã nhất tề vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

Từ ngày 14-8-1945, các đơn vị giải phóng quân đã liên tiếp hạ nhiều đồn Nhật tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Ngày 18-8-1945, nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Khánh Hòa giành chính quyền.

Ngày 19-8-1945 dưới sự chỉ đạo của Thành Ủy Hà Nội hàng chục vạn quần chúng sau khi dự míttinh đã rầm rộ xuống đường biểu tình. Trước khí thế áp đảo của quần chúng khởi nghĩa, chính quyền đã về tay nhân dân.

Ngày 23-8-1945, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế.

Ngày 25-8-1945, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Sài Gòn.

Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945) cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nước, chính quyền về tay nhân dân.

Kết quả thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám, là ngày 02-9-1945 tại cuộc míttinh lớn tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào, với toàn thể thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do. Đánh giá ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”(2)

Tinh thần và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám đã và đang được Đảng bộ Trường ĐHNT cùng toàn thể CBVC và học sinh sinh viên tiếp nối bằng những nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường:

Đảng bộ Trường ĐHNT luôn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết và xây dựng tập thể Nhà trường vững mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống của Nhà trường qua 53 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới cùng với sự nghiệp giáo dục và đào tạo chung của cả nước góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Tiếp tục xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành có chất lượng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, một trung tâm khoa học, văn hóa của khu vực.(3)

+ Nâng cao chất lượng đào tạo là lương tâm, trách nhiệm, hành động và quyền lợi của mỗi đảng viên, cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên Trường ĐHNT.(4)

+ Giữ vững đoàn kết và đồng thuận; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức quản lý – điều hành để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác khoa học công nghệ. (5)

+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của các chi bộ, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức và rèn luyện, phấn đấu, tổ chức kỷ luật, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên.(6)

+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ và sinh viên về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Quán triệt tưởng của Đảng “Cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công CNXH(7)

Tuổi trẻ Trường ĐHNT tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức trong sức học tập, nghiên cứu khoa học và xung kích trong các công tác xã hội để tiếp nối tinh thần và thành quả của Cách mạng Tháng Tám, truyền thống của Nhà trường và xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.

Chú thích

(1)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2002, t.3, tr.554.

(2)- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2002, t.6, tr.159.

(3)_Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI. Số: 01- Ctr/ĐU-ĐHNT. Nha Trang, ngày 16 tháng 8 năm 2011.

(4)- Nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2011-2015. Số: 02 – NQ/ĐU. Nha Trang, ngày 10 tháng 12 năm 2010.

(5)- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI. Số: 01- Ctr/ĐU-ĐHNT. Nha Trang, ngày 16 tháng 8 năm 2011.

(6)- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI. Số: 01- Ctr/ĐU-ĐHNT. Nha Trang, ngày 16 tháng 8 năm 2011.

(7)- Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác khoa học công nghệ. Số: 04- NQ/ĐU. Nha Trang, ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Một số hình ảnh về cách mạng tháng 8/1945


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết

  Mũ bảo hiểm 3/4

Tin khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 74

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 73


Hôm nayHôm nay : 165

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18447

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 866413

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 10-05-2016 02:46:53 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:45:57 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:45:35 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:45:15 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:44:46 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:44:16 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:43:54 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:42:44 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Nguyễn Trãi
    + Đ/C: Khuông Việt , Đà Nẵng