»

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM, VỪA HỌC 2013

Thứ sáu - 06/05/2016 16:01
Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy liên thông và hệ vừa làm vừa học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học 
Tô Văn Phương - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2013


Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy liên thông và hệ vừa làm vừa học liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học tại cơ sở Nha Trang, Phân hiệu Kiên Giang và các cơ sở liên kết khác.

Danh mục các ngành đào tạo, loại hình đào tạo và hình thức xét tuyển xem chi tiết dưới đây

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 1

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy liên thông từ trung cấp, Cao đẳng và văn bằng hai các ngành theo nội dung sau:

1. Ngành dự tuyển

TT

Ngành dự tuyển

Loại hình đào tạo

Hình thức tuyển

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Kế toán

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

Đại học liên thông từ TC

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

3,0 năm

2

Quản trị DL và DVLH

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

3

Quản trị kinh doanh

Đại học văn bằng hai

Xét tuyển

80

2,0 năm

4

Ngôn ngữ Anh

Đại học văn bằng hai

Xét tuyển

80

2,0 năm

5

Công nghệ Nhiệt lạnh

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

6

Cơ điện tử

Đại học liên thông từ TC

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

3,0 năm

7

Chế tạo máy

Đại học liên thông từ TC

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

3,0 năm

8

Công nghệ thực phẩm

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

Đại học liên thông từ TC

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

3,0 năm

9

Công nghệ thông tin

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

10

Đóng tàu thủy

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

11

Nuôi trồng thủy sản

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

12

Điện – Điện tử

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

Đại học liên thông từ TC

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

3,0 năm

2. Đối tượng dự tuyển

Hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy đủ thời gian 36 tháng và theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo liên thông;

- Hệ văn bằng hai thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học và theo quy định về đào tạo văn bằng hai của Bộ Giáo dục và đào tạo.  

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển từ ngày 01/2/13 – 01/4/13 tại Khoa Đại học tại chức Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: 058.2220913.

4. Thời gian thi tuyển:        Dự kiến tháng 4/2013.

5. Lệ phí tuyển sinh:        Lệ phí đăng ký dự tuyển 80.000đ/ts và lệ phí thi tuyển 160.000đ/ts.

Các thông tin chi tiết liên hệ

          - Khoa Đại học Tại chức Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học từ trung cấp, Cao đẳng các ngành theo nội dung sau:

1. Ngành dự tuyển

TT

Ngành dự tuyển

Loại hình đào tạo

Hình thức tuyển

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Kế toán

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn toán, lý, hóa

80

2,0 năm

Đại học liên thông từ TC

Thi môn toán, lý, hóa

80

3,0 năm

2

Quản trị DL và DVLH

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn toán, lý, hóa

80

2,0 năm

3

Kinh doanh thương mại

Vừa làm vừa học

Thi môn toán, lý, hóa

80

4,0 năm

4

Công nghệ Nhiệt lạnh

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn toán, lý, hóa

80

2,0 năm

5

Cơ điện tử

Đại học liên thông từ TC

Thi môn toán, lý, hóa

80

3,0 năm

6

Chế tạo máy

Đại học liên thông từ TC

Thi môn toán, lý, hóa

80

3,0 năm

7

Công nghệ thực phẩm

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn toán, lý, hóa

80

2,0 năm

Đại học liên thông từ TC

Thi môn toán, lý, hóa

80

3,0 năm

8

Công nghệ thông tin

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn toán, lý, hóa

80

2,0 năm

9

Đóng tàu thủy

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn toán, lý, hóa

80

2,0 năm

10

Nuôi trồng thủy sản

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn toán, lý, hóa

80

2,0 năm

11

Điện – Điện tử

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn toán, lý, hóa

80

2,0 năm

Đại học liên thông từ TC

Thi môn toán, lý, hóa

80

3,0 năm

2. Đối tượng dự tuyển:

- Hệ vừa làm vừa học (4,0 năm) thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương và theo quy chế tuyển sinh hệ vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy chưa đủ thời gian 36 tháng và theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo liên thông;

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển từ ngày 01/2/13 – 01/4/13 tại Khoa Đại học Tại chức Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: 058.2220913

4. Thời gian thi tuyển:        Dự kiến tháng 4/2013.

5. Lệ phí tuyển sinh:        Lệ phí đăng ký dự tuyển 80.000đ/ts và lệ phí thi tuyển 160.000đ/ts.

Các thông tin chi tiết liên hệ

          - Khoa Đại học Tại chức Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 3

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy liên thông từ trung cấp, Cao đẳng và văn bằng hai tại Phân hiệu Kiên Giang các ngành theo nội dung sau:

1. Ngành dự tuyển

TT

Ngành dự tuyển

Loại hình đào tạo

Hình thức tuyển

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Kế toán

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

Đại học liên thông từ TC

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

3,0 năm

Đại học văn bằng hai

Xét tuyển

80

2,0 năm

2

Quản trị kinh doanh

Đại học văn bằng hai

Xét tuyển

80

2,0 năm

3

Công nghệ thông tin

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

4

Nuôi trồng thủy sản

Đại học liên thông từ CĐ

Thi toán, cơ sở, chuyên ngành

80

2,0 năm

2. Đối tượng dự tuyển

Hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy đủ thời gian 36 tháng và theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo liên thông;

- Hệ văn bằng hai thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học và theo quy định về đào tạo văn bằng hai của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển từ ngày 01/2/13 – 01/4/13 tại Văn phòng Phân hiệu Đại học Nha Trang tại Kiên Giang, Lô C5 – C6, đường 3/2 khu lấn biển, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Điện thoại: 077.3926714.

4. Thời gian thi tuyển:        Dự kiến tháng 4/2013.

5. Lệ phí tuyển sinh:        Lệ phí đăng ký dự tuyển 80.000đ/ts và lệ phí thi tuyển 160.000đ/ts.

Các thông tin chi tiết liên hệ

- Văn phòng Phân hiệu Đại học Nha Trang tại Kiên Giang, Lô C5 – C6, đường 3/2 khu lấn biển, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Điện thoại: 077.3926714.

          - Khoa Đại học Tại chức Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 4

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học liên thông từ trung cấp và cao đẳng tại Phân hiệu Kiên Giang các ngành theo nội dung sau:

1. Ngành dự tuyển

TT

Ngành dự tuyển

Loại hình đào tạo

Hình thức tuyển

 

Thời gian đào tạo

1

Kế toán

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn Toán, Lý, Hóa

80

2,0 năm

Đại học liên thông từ TC

Thi môn Toán, Lý, Hóa

80

3,0 năm

2

Công nghệ thông tin

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn Toán, Lý, Hóa

80

2,0 năm

3

Nuôi trồng thủy sản

Đại học liên thông từ CĐ

Thi môn Toán, Lý, Hóa

80

2,0 năm

2. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy chưa đủ thời gian 36 tháng và theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo liên thông;

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển từ ngày 01/2/13 – 01/4/13 tại Văn phòng Phân hiệu Đại học Nha Trang tại Kiên Giang, Lô C5 – C6, đường 3/2 khu lấn biển, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Điện thoại: 077.3926714.

4. Thời gian thi tuyển:        Dự kiến tháng 4/2013.

5. Lệ phí tuyển sinh:        Lệ phí đăng ký dự tuyển 80.000đ/ts và lệ phí thi tuyển 160.000đ/ts.

Các thông tin chi tiết liên hệ

- Văn phòng Phân hiệu Đại học Nha Trang tại Kiên Giang, Lô C5 – C6, đường 3/2 khu lấn biển, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Điện thoại: 077.3926714.

          - Khoa Đại học Tại chức Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                            

                - Phân hiệu Kiên Giang;

- Lưu VT.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết

  Mũ bảo hiểm 3/4

Tin khác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 115

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18397

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 866363

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 10-05-2016 02:46:53 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:45:57 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:45:35 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:45:15 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:44:46 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:44:16 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:43:54 PM
Đăng lúc: 10-05-2016 02:42:44 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Nguyễn Trãi
    + Đ/C: Khuông Việt , Đà Nẵng